Úvod

Materská škola bola v Hencovciach zriadená v roku 1954. Deti predškolského veku sa spolu so svojimi učiteľkami – okrem výchovného a vzdelávacieho procesu – venovali i nacvičovaniu rôznych kultúrnych programov, ktoré potom prezentovali pri rôznych príležitostiach. V pozmenenej podobe v tejto činnosti pokračujú dodnes, pribudli aj rôzne iné aktivity. Post riaditeľky zastáva Magdaléna Tomášová.

 

 

Vytvoril: Ing.Branislav Bugra